Kontakt

WWW.NEOPUNKT.PL

NEONET S.A.

ul. Nyska 48A,

50-505 Wrocław


E-mail:


Obsługa zamówień internetowych: rezerwacje@neopunkt.pl


Biuro Obsługi Klienta:  bok@neopunkt.pl
Fax: 0048 71/32 35 922


NIP: 895-00-21-311


REGON: 930310841


KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000218498, kapitał zakładowy 1 251 000 zł (w tym kapitał wpłacony 1 251 000 zł)

Centrala NEONET S.A.

ul. Nyska 48A,
50-505 Wrocław


tel.: +48 71 38-85-600, 601

fax.: +48 71 38-85-605


e-mail: biuro@neonet.pl